Turntable 506

מתקן לסיבוב רכבים להתקנה על גבי משטח קיים

פלטה מסתובבת Turntable 506

חדש: מתקן לסיבוב רכבים Turntable 506 - דקה מאוד וניתן להתאימה ולהתקינה על גבי רצפה קיימת

ניתן להתקין את פלטת החניה המסתובבת מדגם Turntable 506 על גבי כל משטח קיים. בכל מקום בו ניתן לנסוע קדימה בלבד או היכן שהתמרון למקום חניה הינו מוגבל, ניתן פשוט לסובב את הרכב לכיוון המתאים עם הפלטה המסתובבת מדגם 506.

מאפיינים

  • מותאם למקומות בהם הגישה צרה ומוגבלת
  • סיבוב של °360 ימינה / שמאלה
  • גובה של הפלטה רק 45 מ"מ
  • עומס על גבי הפלטה של עד ל- 3 טון
  • ניתן לנהוג על הפלטה עם רכב במשקל עד ל 4 טון
  • ניתן לבצע התקנה אפילו עם שיפוע משטח מקסימלי של 2%
  • ניתן לבצע התקנה מחוץ למבנה

קישורים