Turntable 505

מתקן לסיבוב רכבים

פלטת חניה מסתובבת Turntable 505

פלטת חניה מסתובבת Turntable 505 מאפשרת סיבוב רכב בצורה קלה במקומות בהם אזור התמרון מוגבל

ניתן להשתמש בפלטה מסתובבת במקומות בהם ניתן לנסוע קדימה בלבד או היכן שהתמרון למקום חניה הוא קשה או בלתי אפשרי. סיבוב הרכב בעזרת Turntable 505 הינו פתרון אידיאלי במקרה של כניסה ויציאה ממקומות חניה צרים ומוגבלים.

מאפיינים

  • מותאם למקומות בהם הגישה צרה ומוגבלת
  • סיבוב של °360 ימינה / שמאלה
  • עומס של עד ל- 4 טון
  • אזור סיבוב של 5.60 Ø מ' לאורך רכב של 5 מ'

קישורים