Truck Turntable

מתקן סיבוב למשאיות

מתקן סיבוב למשאיות

באמצעות מתקן סיבוב למשאיות ניתן לסובב בקלות משאיות שטח רצפה קטן, המאפשר חסכון ניכר באזור הפריקה והטעינה של המשאית

פלטות סיבוב למשאיות מאפשרות חסכון בשטח קרקע אורבני צפוף שהינו בד"כ שטח "יקר". שימוש אלטרנטיבי בשטח זה מאפשר החזר השקעה מהיר.

סיבוב המשאית באמצעות במה מסתובבת מאפשר למשאית להיכנס ולצאת מהאתר עם הפנים קדימה ולא בנסיעה לאחור.

בצורה זו ניתן לשפר משמעותית את רמת הביטחון הסביבתי באתר ואת מהירות יציאת / כניסת המשאית. ניתן להתאים את מתקן הסיבוב למגוון נרחב של משאיות בגדלים ומשקלים שונים.