Parklift 402 / Parklift 405


מכפיל חניה Parklift 405

פתרון חניה יעיל ונוח לגובה מרתף מוגבל. מכפיל החניה מדגם Parklift 405 הינו גרסה יותר מודולרית מהדגם Parklift 402 הותיק

מכפיל החניה מדגם Parklift 402 / Parklift 405 של חברת Wöhr הינו מכפיל הכולל שתי קומות חניה עם פיר לקבלת חניה בלתי מותנה בחניונים עם גובה מוגבל. דגמים אלו כוללים את אותם חידושים ויתרונות כמו דגם ה-Parklift 440 / Parklift 450 ויש להם יתרונות נוספים משום שהם מתאימים גם לגובה פיר של 460 ס"מ (30 ס"מ פחות מאשר ב Parklift 440 / Parklift 450) ללא שינוי בגדלי הרכבים. ניתן להשיג יתרון זה באמצעות משטחי החניה המוטים בזווית. משטח החניה התחתון נגיש עם שיפוע של 14% , בעוד שלמשטח העליון יש הטיה מינימלית של 2% לשם ניקוז המשטח.

מכפיל החניה מאפשר חנית שני רכבים בצורה נוחה אחד מעל השני בגובה מצומצם לעומת מתקנים ללא שיפוע. יחידה אחת עבור 2 רכבים וכפולה עבור 4 רכבים. 

מאפיינים

 • מערכת חניה רכבים מכנית
 • גובה התקרה מצטמצם ב 5 ס"מ
 • עומק הפיר והמרחקים בין המשטחים במרווחים של 5 ס"מ, בעבר רק מרווח של 15 ס"מ היה אפשרי
 • גובה הרכבים האפשרי הוא בין 150-180 ס"מ
 • רוחב המשטח עד ל 270 ס"מ ו-500 ס"מ המתאימים לעומס של 2,000 ק"ג – 2,600 ק"ג
 • משטחי החניה עמידים ומגלווניים
 • קומת גישה אחת = 2 קומות חניה = חיסכון בעלות
 • מקומות חניה כפולים בשטח הזמין
 • חניה בלתי תלויה
 • עלות אחזקה נמוכה
 • רמה גבוהה של בטיחות תפעולית ותפקודית (מאושר ע"י תו תקן הגרמני TUV ו-CE האירופי) 

קישורים