Parklift 403

מכפיל חניה משולש Parklift 403

מכפיל חניה משולש המאפשר חניית 3 רכבים אחד מעל השני

מתקן החניה מדגם Parklift 403 מאפשר חניית 3 רכבים אחד מעל השני בשימוש עם פיר ליצירת מקומות חניה בלתי מותנים. גובה המתקן מצומצם בעזרת הטיה של 2 המשטחים התחתונים בזוית של 8 מעלות | 14.1% . ניתן להשתמש במערכות עם מרווח יותר גדול בין משטחי החניה במידה וגובה החניון מאפשר זאת. יחידה בודדת עבור 3 רכבים וכפולה עבור 6 רכבים.

מאפיינים

  • מתאים לגובה רכב של 150 ס"מ – 170 ס"מ
  • מתאים לרוחב משטח עד ל-270 ס"מ ו-500 ס"מ ועומס של 2,000 ק"ג
  • מקום חניה משולש בשטח הזמין
  • קומת גישה 1 = 3 קומות חניה = חסכון בעלות
  • חניה בלתי תלויה
  • עלות אחזקה נמוכה
  • רמה גבוהה של בטיחות תפעולית ותפקודית (מאושר ע"י תו תקן הגרמני TUV ו-CE האירופי)

קישורים

Data sheet 403


מידע טכני נוסף על Parklift 403 באתר Wöhr


פרויקט בבניין מגורים ברחוב העלייה 62, ת"א