Parklift 411

מכפיל חניה ללא פיר Parklift 411

מכפיל חניה ללא פיר Parklift 411 עבור חניה תלויה של 2 רכבים אחד מעל השני, מתאים להתקנה בחוץ


במתקן חניה Parklift 411 יש להוציא את הרכב התחתון כדי להשתמש במשטח העליון. ניתן גם להתקנה בחוץ במידה ואין גובה מספיק להתקנה בתוך החניון. יחידה אחת עבור 2 רכבים וכפולה עבור 4 רכבים. 

מאפיינים 

 • מתאים לגובה רכב של 150 ס"מ – 200 מ"מ
 • רוחב המשטח עד ל270 ס"מ המתאים לעומס של 2,000 ק"ג – 2,600 ק"ג
 • מקומות חניה כפולים בשטח הזמין
 • קומת גישה אחת = 2 קומות חניה = חיסכון בעלות
 • חניה תלויה
 • מקומות נמוכים עבור אורחים, מקומות עליונים עבור משתמשים קבועים
 • אידיאלי לרכב משותף, שירות חניה, השכרת רכב, מרכזי שירות לרכבים
 • בלאי נמוך, טכנולוגיה הידראולית מוכחת
 • עלות אחזקה נמוכה
 • עלות התקנה נמוכה, ניתן להתקין ברצפת בטון קיימת
 • רמה גבוהה של בטיחות תפעולית ותפקודית (מאושר ע"י תו תקן הגרמני TUV ו-CE האירופי)

קישורים