Parkbox 401

מכפיל חניה Parkbox 401

מכפיל חניה Parkbox 401 מגדיל את כמות שטחי החניות אפילו באזורים עם שטח מוגבל. 2 חניות מותנות ב-2 קומות ללא פיר


משתמשים במכפילי חניה מותנים כאשר יש מגבלת גובה. במתקן חניה Parkbox 401 יש להזיז את הרכב בקומה הנמוכה יותר לשם חניה במפלס העליון. בהתאם למרווח הגובה האפשרי בחניון והשימוש במשטח המשופע, ה Parkbox 401 מאפשר חניה כפולה, מבלי להזדקק לפיר. יחידה אחת עבור 2 רכבים אחד מעל השני. 

מאפיינים


 • מתאים לגובה רכב 150 ס"מ – 170 ס"מ בהתאם למרווח הגובה הקיים
 • רוחב משטח 220 ס"מ ועומס של 2,000 ק"ג
 • מקומות חניה כפולים בשטח הקיים
 • קומת גישה 1 = 2 קומות חניה = חסכון בעלות
 • חניה מותנה
 • מקומות חניה תחתונים לאורחים, מקומות חניה עליונים למשתמשים הקבועים
 • אידיאלי לרכב משותף, שירות חניה, השכרת רכב, מרכזי שירות לרכבים
 • בלאי נמוך, טכנולוגיה הידראולית מוכחת
 • עלות אחזקה נמוכה
 • עלות בניה נמוכה, ניתן להתקין ברצפת בטון קיימת
 • רמה גבוהה של בטיחות תפעולית ותפקודית (מאושר ע"י תו תקן הגרמני TUV ו-CE האירופי)

קישורים