Parklift 340

מכפיל חניה Parklift 340

מכפיל חניה Parklift 340  מתאים לגובה התקנה מצומצם ועומק פיר קטן


במתקן החניה Parklift 340 כניסת ויציאת הרכבים נעשית בשיפוע קל של °5 | 9%. מתקן זה מתאים למקומות עם מגבלת גובה ורכבים לא גבוהים. יחידה אחת ל-2 רכבים וכפולה ל-4 רכבים. 

מאפיינים

  • מתאים לעומק פיר של 155 ס"מ
  • גובה מערכת מופחת של 295 ס"מ או 305 ס"מ
  • רוחב משטח עד ל 270 ס"מ ו-500 ס"מ , המתאים לעומס של 2,000 ק"ג
  • מקומות חניה כפולים בשטח הזמין
  • קומת גישה 1 = 2 קומות חניה = חיסכון בעלות
  • חניה בלתי מותנית
  • עלות אחזקה נמוכה
  • רמה גבוהה של בטיחות תפעולית ותפקודית (מאושר ע"י תו תקן הגרמני TUV ו-CE האירופי)

קישורים