מתקן חניה לנכים

מתקן חניה המיועד לנכה מאפשר שימוש בטוח ועונה על דרישות הנגישות

התקן הישראלי לנגישות הסביבה הבנויה (ת"י 1918 חלק 2) מיועד לאפשר לכלל הציבור לנוע ולהשתמש בשטחים השונים המתוכננים באופן עצמאי, בטיחותי ומכובד. בהתאם לכך נדרש שהתכנון הסביבתי יאפשר לאדם עם מוגבלות, שימוש בחניה באופן דומה ככל האפשר לאדם ללא מוגבלות.

היום בכל בקשה להיתר נדרש לייצר חנויות ייעודיות לנכה בהתאם לכמות תקן החניות. לעיתים במקרים אלו נעשה שימוש במתקני חניה. החידוש בתחום זה אינו מאחר להגיע ומציע מתקן ייעודי לחניית נכה. המתקן כולל  אביזרי בטיחות הנדרשים בהתאם לתקן, לדוגמא:

  • מעקה – המיועד למנוע נפילת אנשים ממפלס למפלס
  • מסעד – (מאחז יד) המיועד לאחיזה, לשם סיוע להליכה
  • משטח תפקוד – משטח אופקי חופשי המאפשר מרחב תמרון הנדרש לתנועה של כיסא גלגלים

המתקן הנגיש כולל משטח חניה ברוחב 3.50 מ'. פני המשטח החלקים ומאפשרים תפעול עצמאי בנסיעה על גבי המתקן ובפריקת הכיסא בעת הכניסה והיציאה מהרכב. שטח החניה מותאם במיוחד לאנשים עם מוגבלות בניידות ומספק מענה הולם בכל הנוגע לבטיחות ונוחות. אורך המתקן נע בין 5.00 מ' ל 5.30 מ' בהתאמה לאורך תא החניה המתוכנן ולמצב הקיים בפרויקט. החניה היא רק על גבי המשטח העליון ותפעול המתקן נעשה באמצעות קופסת הפעלה עם פיקוד מיוחד, המבטיחה הוצאת המפתח רק כאשר מקום החניה העליון נמצא בגובה פני המיסעה. בצורה זו ישנו מקום חניה זמין תמיד לנכה.

תצורה זו קיימת בדגמים Parklift 450, Parklift 440, Parklift 405, Parklift 413, Parklift 403 ומותקנת במספר רב של פרויקטים בארץ.


קישורים