Parking platform 503

פלטות נעות Parking platform 503

באמצעות פלטות נעות Parking platform 503 ניתן להשתמש בנתיבי הנסיעה בחניון למקומות חניה נוספים לא מותנים

פלטות חניה הנעות בצורה אנכית לאורך שורות חניה קיימות יוצרות מקומות חניה נוספים בנתיבי הנהיגה. הפלטות, הנעות על מסילות שאפשר לנסוע עליהן, מאפשרות שימוש לא מותנה במקומות החניה הקיימים. פלטות שעל גביהן חונים רכבים מוזזות הצידה בעזרת פאנל הפעלה, וניתן בקלות לנהוג לעבר המקומות הפנויים.

מאפיינים

  • ניתן לקבל עד 30% יותר מקומות חניה ע"י שימוש בנתיבי הנסיעה לחניה
  • משטח יחיד לרכב אחד או משטח כפול ל 2 רכבים
  • בלאי נמוך ואחזקה נמוכה
  • טכנולוגיה מוכחת
  • תפעול ברעש נמוך
  • חניה בלתי תלויה
  • רמה גבוהה של בטיחות תפעולית ותפקודית (מאושר ע"י תו תקן הגרמני TUV ו-CE האירופי)

קישורים