Parking platform 501

פלטות חניה נעות Parking platform 501

שימוש בפלטות חניה נעות Parking platform 501 מאפשר ניצול מיטבי של שטח החנייה הקיים.

שימוש בפלטות חניה בצורה רוחבית מקטין את שטחי הנהיגה לטובת הגדלת מספר מקומות החניה. הפלטות נעות על גבי מסלולים מול מקומות חניה הקונבנציונליים בארגון של 2 או 3 שורות. שטח חניה ריק אחד לשורה מאפשר את הגישה למקומות החניה הפנימיים.

מאפיינים

  • ניתן לקבל עד ל-100% יותר מקומות חניה בעזרת פלטות נעות
  • ניצול מקסימלי של נתיבי נהיגה ו"שטחים מתים" מאחורי עמודים ובפינות
  • ניתן להשתמש ב 3 שורות של פלטות
  • בלאי נמוך
  • טכנולוגיה מוכחת וחסכון באחזקה
  • תפעול ברעש נמוך
  • רמה גבוהה של בטיחות תפעולית ותפקודית (מאושר ע"י תו תקן הגרמני TUV ו-CE האירופי)
  • חניה בלתי תלויה

קישורים