פלטות חניה נעות

לפעמים בחניונים בהם לא ניתן להוסיף עוד מקומות חניה, בכל זאת, קיים צורך לחניה נוספת.

פלטות החניה מאפשרות לנו, ללא הכנות מיוחדות, להוסיף בחניונים קיימים, כמו גם בחניונים חדשים מקומות חניה נוספים.