גורמי הצלחה קריטיים לפרויקט המשלב פתרונות חניה

15/11/2015

פתרונות החניה המכאניים והאוטומטיים עונים על אחד האתגרים הגדולים בערים מודרניות: ייצור מקסימום מקומות חניה בשטח מוגבל, ללא פגיעה בחזות הבניין, ותוך שמירה על ביטחונם של הדירים והמבקרים. הצורך בפתרונות חניה מכאניים ואוטומטיים הינו תולדה של ריבוי כלי הרכב, צפיפות החניה בערים, מחירי הקרקעות המאמירים ומחסור בתכסית פיזית עבור מקומות חניה. בפרויקטים למגורים, ועל אחת כמה וכמה בפרויקטים במסגרת תמ"א 38, יצירת מקום חניה (אחד לפחות) לכל דירה חדשה הינה דרישה בסיסית של הרשות המקומית, היזמים והדיירים. מתקני חניה מאפשרים לייצר מקומות חניה בשטחים מצומצמים, תוך שימוש במתקנים מכאניים המוכרים כמכפילי חניה, בעלי קומה אחת עד שלוש שחלקם "קבורים" מתחת לפני הקרקע ומועלים אך ורק בעת שיש צורך בהכנסת או בהוצאת המכוניות. כאשר כמות מקומות החניה הנדרשת גדולה, או כאשר ישנם אילוצים שאינם מאפשרים מתקנים מכניים, יש צורך בשימוש במתקנים אוטומטים או חצי אוטומטיים המאפשרים ניצול השטח המצוי לצורך הקמת החניון בצורה יעילה יותר.

להקמת פרויקטים הכוללים פתרונות חנייה נדרשת היערכות מוקדמת וקבלת רישיון, אישור / היתר בניה מהרשות המקומית, הכנת והשלמת התשתיות הדרושות להקמת והפעלת המתקן (בניה, חשמל, אינסטלציה וכד'). בתחום פתרונות החניה כל פרויקט הוא יחודי ודורש מתן פתרונות ייעודיים בהתאם לצרכים הספציפיים של המבנה ו/או החניון. ביצוע ההתקנה ומסירת הפרויקט נמשכים לעיתים חודשים רבים ואפילו שנים בהתאם למורכבות מערכת החניה ולכלל ההיתרים הדרושים להקמתה, לרבות היתרי בניה. יש לציין שהתקנה ושירות של פתרונות חנייה מחייבת קבלת רישיון עסק, אישור מכון התקנים למתקנים, עבודה בהתאם להיתרי בניה, בטיחות בעבודה ועמידה בתקנים ישראליים ייעודיים.

גורמי הצלחה קריטיים לפרויקט 

בין גורמי ההצלחה הקריטיים של חברת לאספקת מתקני חניה ניתן למנות: מוניטין, ידע, מקצועיות והניסיון הנצבר בחברה, שמירה על רמת איכות גבוהה, עמידה בלוחות זמנים, מחירים תחרותיים, העסקה של עובדים ודרגי ניהול איכותיים, מקצועיים ובעלי ניסיון בתחום, היכולת להציע ללקוח פתרון מלא ומקיף בתחום ההתקנה, האחזקה והתפעול, איתנות פיננסית המאפשרת גישה למכרזי שירות גדולים וסל מוצרים ופתרונות רחב תחת חברה אחת.