מתקני חניה חצי אוטומטיים

מתקני החניה החצי אוטומטיים של חברת Wöhr כוללים מתקני חניה עם ובלי פיר.

מתקני חניה חצי אוטומטיים - Combilifts - עם פיר

 • המתקן האינטליגנטי!
 • המתקנים עם 2 ו-3 קומות עם וללא בור מאפשרים כניסה ויציאה של כל המכוניות החונות ללא כל תלות האחת בשנייה
 • גם במתקנים אלו ניתן להחנות מכוניות בגבהים שונים שנעים בין 1.5 ל- 2.0 מטר (בהתאם לעומק הפיר ,היכן שהיא קיימת, ולמרווח שבין מפלס המיסעה לתקרת החניון)
 • המשקל השימושי 2.0 טון עד 2.6 טון ואף יותר
 • החניה הינה קבועה על גבי מסוף ספציפי
 • הכניסה למתקן הינה לכל רוחבו בקומת המיסעה (בקומה התחתונה במתקן עם 2 קומות ובקומה האמצעית במתקן עם 3 קומות). במפלס הכניסה חניה אחת פחות מאשר ביתר הקומות
 • ההפעלה מתבצעת באמצעות קוד או מפתח מקודד
 • המפלס העליון (ובמתקנים בעלי 3 קומות גם המפלס התחתון) נעים אך ורק למעלה ולמטה
 • המפלס התחתון, במתקנים בעלי 2 קומות, או המפלס האמצעי במתקנים בעלי 3 קומות נעים אך ורק ימינה ושמאלה
 • מתקני ה- Combilift עם פיר מחייבים התקנת דלתות בהפעלה ידנית או אוטומטית בחזית
 • ניתן להתקין בחזיתם של מתקני Combilift מדגם 542 ו-543 מתקן Combilift נוסף מדגם 552 ולייצר 2 שורות. המעבר לשורה האחורית הינו דרך השורה הקדמית
 • מתקנים המותקנים ב-2 שורות כאשר השורה האחורית הינה עם בור/שוחה מחייבת התקנת דלתות בחזית השורה הקדמית

מתקני חניה חצי אוטומטיים – Combilifts - ללא פיר

 •  מתקני החניה ניתנים להתקנה גם מחוץ לבניינים. התקנה כאמור מחייבת קירוי וסגירה מ-2 צידי המתקן ומאחוריו
 • המתקן מחייב השארת 2 או 3 מקומות פנויים לשם הזזת המשטחים שתאפשר כניסה ויציאה של כל המכוניות ללא תלות האחת בשנייה
 • המתקן מיועד למכוניות בגבהים שבין 1.5 ל-2.0 מטר