Combilift 542

מתקן חניה חצי אוטומטי עם פיר

מתקן חניה חצי אוטומטי עם פיר המאפשר חניה בלתי תלויה ב 2 קומות. השילוב של פיר עם מערכת ה Combilift מאפשר גובה נוסף בקומה העליונה לקבלת מתקן המותאם לחניית רכבים גבוהים.

כאשר גובה החניון מוגבל, ניתן להשתמש במתקן החניה עם פיר מדגם Combilift 542. מתקן זה הינו חצי אוטומטי ומאפשר חניה בלתי תלויה ב-2 קומות. מתקן זה מתאים גם לגובה חניון קונבנציונלי של 2.2 מ' בלבד. למערכת זאת תמיד יש מקום חניה ריק בקומת הגישה. כאשר נדרש להביא רכב מהקומה התחתונה, המשטחים בקומה העליונה יוזזו אופקית עד אשר המקום הריק יהיה מעל לרכב. לאחר מכן הרכב יורם לקומת הגישה.

מאפיינים

  • רוחב משטח עד ל-270 מ', המתאים לעומס של 2,000 ק"ג עד 2,600 ק"ג
  • גובה רכבים 150 ס"מ – 220 ס"מ לפי הדרישות
  • מאפשר חניית רכבים גבוהים כגון SUV במקומות החניה העליונים עם מגבלת גובה של 2.20 מ'
  • אפשרות לצירוף 2-10 יחידות אחת לצד השנייה
  • מתקן המשלב אחסון אנכי ואופקי של רכבים
  • חניה בלתי מותנית ב-2 קומות
  • אפשרות התאמת המתקן לגובה, רוחב ומשקל הרכב
  • תפעול קל ונוחות בחנית הרכבים
  • רכבים חונים מאחורי שערים החוסמים כל אפשרות לגניבה
  • רמה גבוהה של בטיחות תפעולית ותפקודית (מאושר ע"י תו תקן הגרמני TUV ו-CE האירופי)

קישורים