Palais Leopold, מינכן, גרמניה

מתקן חניה חצי אוטומטי Combilift 543

מתקני חניה ל 87 רכבים כחלק פרויקט חידוש והרחבה

מתקני חניה ל 87 רכבים כחלק פרויקט חידוש והרחבה של Palais Leopold במינכן, גרמניה

בפרויקט זה תוכננו מתקני חניה חצי אוטומטיים ממשפחת Combilift של חברת WÖHR. המיקום שנבחר לאזור החניה היה מתחת לחצר שבין שני חלקי הבניין. לצורך כך, נחפר מרתף בגובה של 12 מטר ליד החזית ההיסטורית של המבנה. החניון ל 87 הרכבים בוצע על ידי שימוש במתקנים מדגם Combilift 543 עבור 85 רכבים ומערכת Parklift 440 עבור 2 רכבים.

מתקני החניה בפרויקט