בניין מגורים בשכונת בית הכרם בירושלים

מתקן חניה לשטחים צרים Crossparker 558

בניין מגורים בשכונת בית הכרם בירושלים

הבניין בנוי על צלע הר ובשל המבנה המיוחד שלו היה ניתן לקבל רק 2-3 חניות בקומה באמצעות חניון קונבנציונלי בשילוב מעלית רכב (שימוש בחניון קונבנציונלי עם רמפת כניסה ונתיבי נסיעה לא היה אפשרי כלל). בנוסף בשל צורת המבנה גם סיבוב המכוניות היה יוצר בעייתיות רבה.

לשם מקסום מספר מקומות החניה בשטח הנתון, בפרויקט זה נבחר מתקן חניה אוטומטי מדגם Crossparker 558 עם 6 מפלסי חניה ו-3 טורים הכוללים 15 מקומות חניה למכוניות עד משקל של 2.6 טון. במתקן שולב מכשיר סיבוב פנימי צידי המאפשר הוצאת המכוניות עם הפנים לכיוון הנסיעה.

מתקני החניה בפרויקט