מתחם משרדים ומסחר, פארק אולימפיה

מתקני חניה מכאניים

פארק אולימפיה

מתחם משרדים ומסחר ברחוב שמשון בקריית אריה, פתח תקוה.

בפרויקט זה בוצעו שני מרתפי חניה, כאשר במרתף החניה התחתון הותקנו 364 מקומות חניה ע"ג מכפילי חניה מדגם Parklift 402 ו-Parklift 440. בשל השימוש במתקני החניה חסך היזם חפירת מרתף שלישי.

מתקני החניה בפרויקט