בניין משרדים ומסחר, רחוב הברזל, תל-אביב

חניון אוטומטי Multiparker 740

בניין המשרדים והמסחר המפואר

בניין המשרדים והמסחר המפואר "B5" ממוקם באחד מאזורי הביקוש הגבוהים ביותר למשרדים באזור המרכז - אזור התעשייה של רמת החייל בצפון תל אביב. מצוקת החניה באזור זה היא מאד גבוהה.

בשל מידותיו הצרות של המגרש, ביצוע חניון קונבנציונלי לא היה עונה על דרישות החניה של הבניין. מאילוצים אלו, בפרויקט זה הותקן מתקן חניה אוטומטי מדגם Multiparker 740 עם 63 מקומות חניה ב- 4 מפלסים, עם שורות חניה כפולות. במתקן החניה משולב מכשיר סיבוב אינטגרלי בחדר הכניסה לשם סיבוב הרכבים לכיוון היציאה. 

ה-Multiparker 740 הינו מתקן המיועד לשימוש במגרשים צרים (וארוכים). מתקן זה מספק חיסכון בנפח החניה על ידי הערמת המכוניות האחת ליד השנייה (עד 3 שורות חניה מכל אחד מצידי המסוע), עם מקום אחד/שניים ריק/ים ואחת מעל השנייה עד 8 מפלסים במערכת אחסון ממודפת וגבוהה. המתקן עומד בדרישות הדירקטיבה האירופאית למכונות 2006/42/EG כמו גם בדרישות התקן האירופאי EN14010 והתקן הישראלי ת"י 5437 למתקני חניה.

מתקני החניה בפרויקט