בניין מגורים בלב שכונת כוכב הצפון, תל-אביב

מכפילי חניה מכניים

72 מקומות חנייה על גבי מתקנים מדגם parklift 402S ו- parklift 402D

בניין דירות יוקרתי בשכונת כוכב הצפון של תל אביב שנבנה על ידי אחת מקבוצות הרכישה הראשונות בארץ. בבניין הותקנו 64 מקומות חנייה על גבי מתקנים מכניים מדגם parklift 402S ו- parklift 402D. בשום דרך אחרת לא היה ניתן להגיע למספר כזה של מקומות חניה.

מתקני החניה בפרויקט