Parksafe

 • מתקן אוטומטי ל-10 עד 80 מקומות חניה ב-עד 30 קומות
 • נדרש שטח קטן ביותר, 47 מ"ר ל-59 מקומות חניה
 • ניתן לביצוע כמתקן על קרקעי או תת קרקעי או מתקן משולב על קרקעי/תת קרקעי עם חדר כניסה/ יציאה במרכז המתקן
 • ניתן לביצוע גם עם 2 ו-3 שורות האחת ליד השנייה כאשר במרכז מעלית ורטיקאלית
 • אין צורך במיסעות
 • בטוח למשתמש ולמכוניות
 • ללא צורך בהליכה בחניונים ו/או חדרי מדרגות חשוכים
 • אין סכנה לפגיעה במכוניות, לגניבה או לוונדליזם
 • חוסך תאורה אוורור ומערכות יקרות אחרות
 • התאמה נוחה לדרישות אינדיבידואליות של הפרויקטים
 • ניתן לשלב במתקן פלטה מסתובבת
 • זמני הכניסה/ יציאה ותפעול מהירים
 • ניתן להתאים למכוניות בגבהים שונים לרבות מיניבוסים ומכוניות אחרות במשקל עד ל-2.5 טון. קל לתפעול עם צ'יפ אלקטרוני או שלט רחוק
 • PARKSAFE 580/582/583 - מתקן חניה מופעל אוטומטית עם מעלית ורטיקאלית המותקנת במרכז המתקן ומשטחי חניה המסודרים משני צדי המעלית הוורטיקאלית
 • המתקן ידידותי לסביבה בשל מידותיו המצומצמות וההפחתה בזיהום האוויר