Parklift 463

מתקן חניה מוסתר Parklift 463

מתקן חניה מוסתר Parklift 463 מאפשר 3 או 6 מקומות חניה תת קרקעיים


Parklift 463 הינו מכפיל חניה תת קרקעי מוסתר בפיר. מקומות החניה התת קרקעיים נחשפים אך ורק כאשר הם מורמים לשם גישת רכבים. המשטח העליון של המתקן יכול להשתלב בסביבת המבנה עם כיסויים שונים. Parklift 463 מותאם לחצרות, שבילי גישה או מבנים לשימור. יחידה אחת ל-3 רכבים וכפולה ל-6 רכבים.

מאפיינים

  • מותאם לגובה רכב של 165 ס"מ
  • מתאים לרוחב משטח עד ל 270 ס"מ ו-500 ס"מ ועומס שבין 2,000 ק"ג – 2,600 ק"ג
  • מקומות חניה נסתרים נוספים בפרויקטים של מבנים לשימור
  • 3 קומות חניה
  • המשטח העליון באותו גובה של הסביבה וניתן לנסוע עליו
  • כיסוי המערכת ניתן לעיצוב באופן אינדיווידואלי , לדוגמא שיש / אבנים משתלבות / תבנית אדמה/דשא ועוד
  • כיסוי מערכת מהודק היטב מגן על המכונית שחונה מתחת 

קישורים