Combiparker 555

חניון אוטומטי Combiparker 555

החניון האוטומטי Combiparker 555 מאפשר חניה ב 8 קומות על קרקעיות בעזרת טכנולוגיה חדשנית של חברת Wöhr

החניון האוטומטי החדשני מדגם Combiparker 555 מסתמך על הידע והניסיון של חברת Wöhr במתקני ה Combilift ומאפשר יצירת יותר מקומות חניה. מערכת החניה מגיעה בתצורה של עד 8 קומות ועד 5 יחידות אחת לצד השנייה. המערכת מכילה עד 31 מקומות חניה. רכבים מונעים בקומות החניה בעזרת משטחי נשיאה נעים. בכל שורה שנייה ישנה מעלית נשיאה המאפשרת העלאת והורדת הרכבים. שורות אלו גם משמשות כנקודות יציאה או כניסה של הרכבים.

מאפיינים

  • חניה קומפקטית של עד 8 קומות מעל הקרקע
  • סידור משתנה של 2-5 שורות אחת ליד השנייה
  • מתאים לגובה רכבים משתנה
  • מתאים לעומס של עד 2,600 ק"ג
  • מתקן המשלב אחסון אנכי ואופקי של רכבים
  • חניה בלתי תלויה טכנולוגית
  • הזזת רכבים בשיטת המסרק היעילה
  • רמה גבוהה של בטיחות תפעולית ותפקודית (מאושר ע"י תו תקן הגרמני TUV ו-CE האירופי)
  • תפעול קל עם צ'יפ משדר
  • מתאים גם למרכזי שירות לרכבים, סוכנויות רכב ,השכרת רכב